درباره کوره صنعتی زغال

درباره کوره صنعتی زغال

کوره صنعتی دانیال ماشین

دستگاههای تولید ذغال دانیال ماشین به روش حرارت غیر مستقیم کار می کند. و مستقیماً در معرض شعله آتش قرار نمی گیرد.

طول این دستگاه 3 متر و عرض آن 2 متر و قسمت دود شوری آن حدود 3 متر می باشد و وزن آن حدود 4 تن می باشد که حمل این دستگاه با تریلی امکان پذیر می باشد.

دستگاه دانیال ماشین دارای شاسی و چرخ می باشد و قابل حمل ونقل می باشد.

بدنه این دستگاه مجهز به قطعات فلزی می باشد که باعث می شود که در تابستان زودتر خنک و در زمستان دیرتر خنک شود.

در رابطه با مصرف سوخت دستگاه طبق محاسبات بهینه سازی توانستیم مصرف سوخت این دستگاه را به حداقل برسانیم و از اتلاف انرژی تا حدود 98% جلوگیری کنیم.

این دستگاه با برق تک فاز کار می کند که در صورت نبود برق شهری می توان از طریق مولد انرژی مورد نیاز را تامین کرد.

کوره صنعتی

کوره های ساخته شده توسط دانیال ماشین:

1. کوره صنعتی معمولی سریn:این کوره ها بیشتر برای تولید زغال کبابی و بریکت مورد استفاده قرار می گیرند ورق کف این کوره ها از استیل و یا ورق اتشخولر می باشد و ظرفیت ان از یک تن ای 20تن میباشد. در این کوره ها حرارت دهی فقط از کف کوره می باشد.

2. کوره های سنگین سری h:این کوره ها چهار منظوره می بابشد و برای تولید زغال کبابی ،بریکت،لیمو و مجلسی مورد استفاده قرار می گیرند.ورق کف این کوره ها استیل و یا ورق اتشخوار می باشد ورق بیرونی از بصورت گارمانی شده می باشند تا در مقابل حرارت مقاومت بیشتری داشته باشند  در این کوره ها حرارت علاوه بر کف کوره از کناره های کوره نیز اعمال می شود یعنی از سیستم همرفتی در این کوره ها استفاده شده است.

3. کوره های استوانه سری v:ساختار این کوره ها بصورت استوانه می باشد و هم میتوارد بصوت معمولی و یا همرفتی ساخته شود. بخاطر شکل ایرو دینامیکی این نوع کوره ها طول عمر بیشتری نسبت به سری های قبل دارد.به این کوره ها کوره هلندی نیز میگویند.

4. کوره های صنعتی سنتی صنعتی: اغلب این کوره ها را برای تولید زغال مجلسی وبریکت استفاده میکنند.