تماس با ما

bg page

تلفن تماس

+۹۸ ۹۱۰ ۴۳۸ ۵۴۵۶
۰۴۵ – 33810265

locate

آدرس دفاتر

دفتر مرکزی : اردبیل ، میدان جهاد ، ساختمان شهرداری ، طبقه اول
دفتر کارخانه : اردبیل شهرک صنعتی ۱ انتهای خیابان 13 غربی
دفتر نمایندگی : کرج ، ماهدشت ، بلوار امام ، خیابان یاس

mail

ایمیل پشتیبانی

info@daniyalco.ir
madadi@daniyalco.ir