۳ تا اشتباه سمی در فروش ذغال

۳ تا اشتباه سمی در فروش ذغال

اِشتباه اول: ارزش ذغال را بدون:

هرگز کیفیت کارتو فدای این نکن که بخواهی یه سودی بکنی، باری که کیفیت نداره رو بهش بگو و با قیمت پایین‌تر بهش بفروش.

اِشتباه دوم: ترکیب کردن بار ضعیف با بار سالم:

این اشتباه را رو هرگز نکن، بار خرابت و بار مرغوبت قاطی بکنی. این جزء بزرگترین اشتباهاتی هست که دارید می‌کنید. خودتون و اعتبارتون رو از بین می‌برید و همچنین اعتماد طرف هم از بین می‌برید. که دیگه ازتون خرید نمی‌کنه و هرکسی دیگه‌ای هم که بخواد ازتون خرید بکنه همیشه چشمش میترسه.

اِشتباه سوم: دروغ گویی در فروش بار:

بینید زمانیکه شما دروغ می‌گید نه‌تنها خودتون رو بلکه بقیه همکاراتون هم زیر سوال میبریدپس خواهشی که ازت دارم صداقتتو تو عمل نشون بده، وقتی به مشتری وعده بار سالم میدی، بار سالم بهش بده.