کوره صنعتی تولید زغال 2000H

کوره صنعتی تولید زغال 2000H

کوره صنعتی تولید زغال 2000H

این کوره ۲۰۰۰کیلو چوب درخود جای می دهد و در هر پروسه ۵۰۰الی 600کیلو زغال درجه یک می دهد نماد H به نوع کوره اشاره می کند .(نماد Hبه کوره ها فوق سنگین گفته می شود)

ظرفیت                                                         2000 کیلو به بالا به درخواست مشتری
وزن                                                             3000 کیلو برلی کوره های H2000
ابعاد                                                                       300*250*200
برق                                                                          تک فاز خانگی
سوخت                                                                     گاز یا گازوِییل
حذف دود                                                                       دارد
کندانسور                                                                        دارد
سرکه گیر                                                                       دارد
سیستم کنترل                                                              اتوماتیک
مدت زمان پروسه                                                     دو الی پنج روز