محصولات دانیال ماشین

محصولات دانیال ماشین

1: کوره های صنعتی تولید زغال
2:خط تولید زغال فشرده
3:خط تولید ماسک سه لایه پزشکی
4:خط تولید ماسک سه بعدی
5:خط تولید پوشال کولر
6:خط تولید پوشال دام و طیور
7:دستگاه اکسیدور زنده خور گونی
8:دستگاه اکسترودر خوراک ابزیان
9:خط تولید پوشال میوه