خط تولید پوشال میوه

خط تولید پوشال میوه

راههای های تولید پوشال کاغذی میوه

به طور کلی برای بازیافت کاغذ دو روش وجود دارد. روش اول در کارگاهی های کوچک تر پیاده سازی می شود و ساده است. روش دوم نیز به شکل کارخانه ای است که به تجهیزات پیشرفته تری نیاز دارد. در روش کارخانه ای می توان محصولات متنوع تری تولید کرد.

اما در کارگاه ها معمولا تنها کارتن ها، شانه های تخم مرغ و پوشال های کاغذی تولید می شوند. اما در کارخانه ها محصولات متنوع تری مانند کاغذهای جدید، جعبه، کارتن و پوشال های تزئینی تولید خواهد شد.

فرآیند تولید پوشال کاغذی میوه

پوشال ها کوچک ترین محصولی هستند که با استفاده از کاغذهای باطله تولید می شوند. به همین دلیل نگرانی از بابت اینکه قبلا چه اطلاعاتی روی کاغذ چاپ شده است، وجود ندارد. تنها نکته مهم این است که کاغذ به مواد سمی آلوده نباشد تا مشکلی برای میوه ها و مصرف کنندگان آن ها ایجاد نشود.

برای تولید پوشال

کاغذهای باطله در ابتدا مرتب می شوند.

کاغذها باید به صورت دسته ای وارد دستگاه خرد کن شوند

دستگاه آن ها را به صورت رشته های باریک برش می دهد.

اکنون پوشال ها به صورت منظم از دستگاه خارج می شوند.

بلندی نوارهای خارج شده به اندازه کاغذهایی است که وارد دستگاه شده اند. بنابراین در صورتی که رول های کاغذی برای برش وارد دستگاه شده باشند، باید کوتاه شوند تا به اندازه مشخص برای پوشال ها برسند.

در مرحله بعدی پوشال ها باید در هم تنیده شوند. نوارهایی که به صورت منظم کنار هم قرار گرفته باشند، برای قرار دادن میوه مناسب نیستند. در صورتی که حجم پوشال ها کم باشد، کارگران می توانند به صورت دستی این کار را انجام دهند. اما در حجم زیاد به دستگاه برای مخلوط کردن پوشال ها نیاز است