امتیازات استفاده از زغال فشرده چینی نسبت به زغال سنتی

امتیازات استفاده از زغال فشرده چینی نسبت به زغال سنتی

1-کمک به محیط زیست: تولید زغال فشرده چینی با استفاده از دستگاه تولید زغال علاوه بر کیفیت بالای محصول به حفظ سرمایه‌های سبز کشور که جنگل‌ها و درختان هستند، کمک می‌کنند.

بشر برای ساخت زغال به روش سنتی به طبیعت آسیب می‌زند و درختان ارزشمند زیادی را قطع می‌کند. اگر با دستگاه تولید زغال، برای تهیه‌ی زغال استفاده شود به حفظ محیط زیست؛ با جلوگیری از قطع درختان، کمک کردیم.

2-تولید حرارت و گرمای بیشتر: زغال فشرده چینی به خاطر داشتن توانایی تولید حرارت بیشتر در مقایسه با زغال سنتی می‌تواند خود عامل موثری در صرفه جویی از زغال شود.

3-عدم تولید بو و گاز، هنگام مصرف: در هنگام تولید زغال فشرده ی چینی، گاز آن گرفته می‌شود لذا موقع مصرف و سوختن از خود بو و گازی تولید نمی‌کند که منجر به سازگاری و بی‌خطر بودن آن هنگام مصرف می‌شود.
4-ستفاده راحت و آسان: زغال فشرده به دلیل داشتن ابعاد مناسب و شکل قالبی و یکدست آن، هنگام بسته‌بندی نیازی نیست با دست شکسته و تکه تکه شود لذا سبب کثیفی و آلودگی دست و محیط نمی‌شود.
5-عمر بالای آن هنگام سوختن: زغال فشرده در مقایسه با زغال سنتی در هنگام سوختن زود خاکستر یا به عبارتی زود تمام نمی‌شود که این خود عامل موثری در صرفه‌جویی زغال می‌باشد.