دستگاه تولید پوشال میوه

bg page

براي توليد پوشال میوه از چه کاغذی استفاده می شود؟
پوشال ها به صورت مستقيم با ميوه ها در ارتباط هستند. برخي از اين ميوه ها ممکن است با پوست خورده شوند و از بين بروند. به همين دليل استفاده از کاغذهای با کيفيت برای توليد پوشال اهميت زيادی دارد. کارخانه های معتبر از کاغذهای باطله با کيفيت و مرغوب در فرايند توليد پوشال کاغذی استفاده ميشود. و ميبايست پيش از هر چيز کاغذهای مرغوب از نامرغوب جدا شوند.

کاغذهايی که ويژگی های زير را دارند نبايد در توليد پوشال مورد استفاده قرار گيرند:

  • کاغذهای کثيف و دارای لکه های فراوان
  • ريز شده
  • آغشته به مواد شيميایی
  •  روغنی، رنگی و…
  •  احتمال پس دادن جوهر آن ها وجود دارد
  •   به دفعات زياد بازيافت شده‌اند
ابعاد 100*3000*180
وزن 1200 کیلو
برق 32 امپر سه فاز
فضای مورد نیاز 150 متر مربع
ترابری قابل حمل با خاور
ظرفیت خروجی 3000 کیلو دو توپه 4500 کیلو چهارتوپه
ظرفیت ورودی 3000 کیلو دو توپه 4500 کیلو چهارتوپه
تعداد محور
(توپه)
دو ، چهار ، شش
(بستگی به سفارش مشتری)
تعداد تیغه 8 عدد دو توپه ،16 عدد چهار توپه

پوشال کاغذی میوه

رشته های باریک و سبکی هستند که با استفاده از کاغذهای ضایعاتی درست می شوند.پوشال ها کوچک ترين محصولي هستند که از کاغذهاي باطله توليد مي شوند.به همين دليل نگراني از بابت اطلاعات روي کاغذ و اسناد، وجود ندارد. تنها نکته مهم اين است که کاغذ به مواد شيمياي و سمي آلوده نباشد تا مشکلي براي ميوه ها بوجود نياورند.

براي توليد پوشال، کاغذهاي باطله در ابتدا مرتب مي شوند. کاغذها بايد به صورت دسته اي وارد دستگاه خرد کن شوند. دستگاه آن ها را به صورت رشته هاي باريک برش مي دهد. اکنون پوشال ها به صورت منظم از دستگاه خارج مي شوند.

بلندي پوشال هاي خارج شده از دستگاه به اندازه کاغذهايي است که وارد دستگاه ميشوند. بنابراين در صورتي که رول هاي کاغذي براي برش وارد دستگاه شده باشند، بايد کوتاه شوند تا به اندازه مشخص براي پوشال ها برسند.در مرحله بعدي پوشال ها بايد در هم تنيده شوند. نوارهايي که به صورت منظم کنار هم قرار گرفته باشند، براي قرار دادن ميوه مناسب نيستند.

در صورتي که حجم پوشال ها کم باشد، کارگران مي توانند به صورت دستي اين کار را انجام دهند. اما در حجم زياد به دستگاه براي مخلوط کردن پوشال ها نياز است.